Ahiler Diyarı

Bilimle Şenleniyor

30 Eylül, 1-2 Ekim 2021

Etkinlikler

Ahiler Diyarı Bilimle Şenleniyor

30 Eylül, 1-2 Ekim 2021

resim yok

Yenilenebilir Enerji Atölyesi

BEKİR YURDUGÜZEL

DETAY

Yenilenebilir Enerji Atölyesi

Güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirerek elektrik motorunun çalıştırılması ve hızının kontrol edilmesinin uygulamalı olarak anlatılması.

resim yok

Dikte Yarışı

CEYDA ZERENAY

DETAY

Dikte Yarışı

Katılımcıların gördükleri bir metni olabildiğince fazla hatırlamaya çalışarak partnerine doğru telaffuz ya da hecelemeyle dikte ettirmesi amaçlanır. Bu etkinlikte dikte rolünü üstlenen kişiden; hatırlama, telaffuz, gerektiğinde harf harf kelimeyi söyleme ve partnerinden aldığı dönüte göre dinleme ve konuşma becerisini aktif kullanması beklenir. Yazma rolünü üstlenen eşin ise dinleme, yazma ve konuşma becerilerini kullanması beklenir.

resim yok

5G Haberleşme Sistemleri ve Mikroşerit Antenler

BARIŞ GÜRCAN HAKANOĞLU

DETAY

5G Haberleşme Sistemleri ve Mikroşerit Antenler

2020 yılı içinde ülkemizde de kullanıma girecek olan 5. Nesil haberleşme, 5G, sistemleri hakkında bilgilendirme ve bu sistemlerin temel elemanı mikroşerit antenler hakkında bilgi vermek, üretilmiş mikroşerit antenler üzerinden örnekler göstermek.

resim yok

Akıllı Evde Yaşıyorum

MEHMET GÜCÜYETMEZ

DETAY

Akıllı Evde Yaşıyorum

Akıllı ev otomasyonu kavramını minyatür akıllı ev ile anlatmaktır.

resim yok

Anadolu'da Doğal Taş Mozaik Sergisi

GÖKHAN EKİNCİOĞLU

DETAY

Anadolu'da Doğal Taş Mozaik Sergisi

İnsanı eğitmede veya biçimlendirmede güzel sanatların çok önemli bir yeri olduğu gibi insanları birleştirici ve kaynaştırıcı özelliğide vardır.Bu etkinlik kapsamında öğrencilerde doğal taş sanatı ve tarihi aracılığı ile sanata karşı ilgisinin arttırılaması amaçlanmaktadır.

resim yok

Arkadaşım Matematik

HANDAN KÖSE

DETAY

Arkadaşım Matematik

Dış dünya ile matematikte yer alan bazı soyut kavramlar arasındaki köprüyü kurabilmeyi amaçlıyoruz. Cebirsel yapıların geometrideki uygulamaları yardımıyla, öğrencilere gösterilebilir modeller ile matematikteki mantığın işleyişini kavramaya olanak sağlamaktır.

resim yok

Artık Yoğurdumu Üretiyorum

GÖKTÜRK ÖZTÜRK

DETAY

Artık Yoğurdumu Üretiyorum

Yoğurt üretiminde uygulanan teknik bilgiler (pastörizasyon tipi, sıcaklığı, süresi, starter kültür tipi ve inokülasyon oranı, pH metre ile inkübasyon takibi ve sonlandırılması) kullanılarak yoğurt üretiminin katılımcılara aktarılması amaçlanmaktadır. Böylece evde yapılan yoğurt üretimindeki pratiklerin, endüstriyel yoğurt üretimindeki bilimsel bilgi ile pekiştirilmesi sağlanacaktır.

resim yok

İşbirlikli Hikaye Anlatımı

CEYDA ZERENAY

DETAY

İşbirlikli Hikaye Anlatımı

Hikaye anlatım tekniği öğrencilerin hafıza gelişimi, kritik düşünme ve çok yönlü dil gelişimi kazandırmak için etkili bir yöntemdir. Burada temel amaç öğrencilerin gruplar halinde farklı hikayeler oluşturarak, dinleme, konuşma, olayların sıralamasını tayin etme, hikayede kullanılan kelime ve cümle gruplarını öğrenme, yazdıkları bir hikayeyi resmedebilme ve grup halinde çalışma becerilerini geliştirmektir.

resim yok

Artırılmış Gerçeklik ve Eğitsel Kullanımı

MUSTAFA SIRAKAYA

DETAY

Artırılmış Gerçeklik ve Eğitsel Kullanımı

Bu etkinlikle, katılımcılara artırılmış gerçeklik teknolojisinin gelişimi, özellikleri, çalışma prensibi gibi temel bilgilerin yanı sıra farklı eğitim seviyeleri ve farklı derslerde etkili biçimde nasıl kullanılabileceğiyle ilgili uygulamalı bilgiler verilmesi hedeflenmektedir.

resim yok

Atık Balıklardan Helal Jelibon

ŞEFİK TEKLE

DETAY

Atık Balıklardan Helal Jelibon

Atıkların değerlendirilmesi hem sürdürülebilir çevre hem de ekonomiye katkı anlamında büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda balık derilerden jelatin üretimi yapılarak jelibon üretilmesi amaçlanmaktadır. Böylece atıkların ekonomik olarak değerlendirilmesi ve çevrenin korunmasının katılımcılarda erken yaşlarda alışkanlık haline getirilmesi amaçlanmaktadır.

resim yok

Ben Bir Doktorum Atölyesi

HAYRİYE TORUNOĞLU

DETAY

Ben Bir Doktorum Atölyesi

Hastalık ve yaralanma konusundaki kelimeleri söyleyebilme. Sağlık durumuyla ilgili sorular sorabilme. Sağlık durumunu anlatabilme. Have got ve Has got yapılarını kullanabilme Him ve Her arasındaki farkı anlayabilme

resim yok

Benlik Saygısı Atölyesi

SEYİT KARABURÇAK

DETAY

Benlik Saygısı Atölyesi

1-Katılımcıların birbirlerini tanımalarını sağlamak. 2-Başkalarının kendisi ile ilgili görüşlerinin bireyin kendini algılama biçimini nasıl etkilediğini fark ettirmek. 3-Katılımcıların olumsuz içsel konuşmalarını fark etmelerini sağlamak ve bunlarla baş etmelerini öğretmek.

resim yok

Bilim Söyleşisi

VATAN KARAKAYA

DETAY

Bilim Söyleşisi

Günlük yaşamımızda yaptığımız aktivitelerin, geleneksel yöntemler ve kulaktan duyma bilgilerle değil; bilim-teknoloji arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla aktarılmasına, olay ve olguların anlaşılmasında bilimsel ve teknolojik bakış açısının gelişimine yardımcı olmaktır. Katılımcıların hem bilimsel bilgiye hem de bilim insanına yönelik bakış açılarının olumlu yönde etkilenmesinin ve bilimin eğlenceli yönüyle tanışmalarına olanak sağlanması hedeflenmektedir.

resim yok

Çocuk Korosu Atölyesi

LEVENT CİHAN CEYLAN

DETAY

Çocuk Korosu Atölyesi

Çocukların kendini ifade edebilen telaffuzu düzgün birey haline gelmelerini sağlamak. Çocukların sosyalleşerek özgüven sahibi bir birey olmalarına yardımcı olmak. Çocuklara doğru şarkı seçimi, doğru ses eğitimi vermek. Muammer Sun yöntemine göre ortak ses alanı belirleyip çocuk seslerini bozmadan geliştirmek. Bütün çocuklar yeteneklidir yeter ki doğru eğitim verilsin.

resim yok

Doğal Antimikrobiyaller Bakterilere Karşı

EMRE YAVUZER

DETAY

Doğal Antimikrobiyaller Bakterilere Karşı

Kekik, biberiye ve nane yağlarının bakteriler üzerindeki öldürücü etkilerinin incelenmesi

resim yok

Doğal Kinetik Kum Yapıyorum

ÖZLEM GÜNDOĞDU

DETAY

Doğal Kinetik Kum Yapıyorum

Kimyasal madde içermeyen doğal nitelikli oyun materyali hazırlayarak çocukların daha güvenli oyun oynamalarını sağlamak ve ebeveyn farkındalığı oluşturmaktır.

resim yok

Doğanın Laboratuvarı Toprak ve Solucanlar

FEVZİYE ŞÜHEYDA HEPŞEN TÜRKAY

DETAY

Doğanın Laboratuvarı Toprak ve Solucanlar

Sürdürülebilir Toprak Sağlığı ve Organik atıkların solucanlarla dönüştürülmesi arasındaki ilişkilerin anlatılarak, bu konuya bilimsel bakış açısının nasıl olması gerektiği ve konu üzerine bilimsel çalışmaların nasıl yapıldığının teorik ve uygulamalı anlatımı

resim yok

Dumanla Değil Arduino ile Haberleş

MEMDUH KÖSE

DETAY

Dumanla Değil Arduino ile Haberleş

Katılımcılara kısa sürede kablosuz haberleşme yapılabilme kolaylığının gösterilmesi.

resim yok

Elektrik Motorunu Kontrol Ediyorum

OĞUZ TAŞDEMİR

DETAY

Elektrik Motorunu Kontrol Ediyorum

Günümüzde oldukça yaygın olarak kullanılan elektrik motorunun kontrol edilmesinin uygulamalı olarak anlatılmasıdır.

resim yok

Elektroterapi Atölyesi

İSMAİL CEYLAN

DETAY

Elektroterapi Atölyesi

Genel olarak toplumda, felçli hastalarda iyileşme olmayacağı düşüncesi hakimdir. Bu çalışmada bu konu ile ilgili önyargıların ve yanlış bilgilerin düzeltilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, Elektroterapi yöntemleriyle felçli hastaların tedavilerinin yapılabildiğinin farkındalığı oluşturulacaktır.

resim yok

Geçmişe Yolculuk

AHMET CEM ERKMAN

DETAY

Geçmişe Yolculuk

Jeolojik zamanlarda yaşamış olan nesli tükenmiş canlılara ait kalıntıları toplumun ve özellikle de yeni genç nesillerin bilgisine sunmaktır.

resim yok

Gözle Görülebilen DNA

MELTEM BAYRAKTAR

DETAY

Gözle Görülebilen DNA

Kivi, Muz veya Çilek gibi meyvelerin DNA'larının hücre içinden izole edilmesi.

resim yok

Havanın Gücü

MÜJDAT ÖZTÜRK

DETAY

Havanın Gücü

Pnömatik sistemlerin altında yatan temel prensiplerinin hayatımızın bir çok alanında kullanımının katılımcılara anlatılması.

resim yok

Hayatımız Beton

SERDAR KORKMAZ

DETAY

Hayatımız Beton

Dünyada sudan sonra en çok tüketilen malzeme betondur. Betonun daha iyi tanınması, özelliklerinin anlaşılması ve farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır.

resim yok

Haydi Lehim Yapalım

YASİN TURSUN

DETAY

Haydi Lehim Yapalım

Çocukların el becerilerini geliştirerek aynı zamanda onların yaratıcı düşüncelerini uygulama yansıtmalarını sağlamak.

resim yok

Hidrolik Köprümü ve Vincimi Tasarlıyorum

BAYRAM ÇAKI

DETAY

Hidrolik Köprümü ve Vincimi Tasarlıyorum

Hidrolikte, sıvıların sıkıştırılamama özelliğinden dolayı yüksek çalışma basınçları kolayca sağlanırken buna paralel olarak ağır işler için ihtiyaç duyulan büyük kuvvetler de elde etmek.

resim yok

Işığın Gizemli Yolculuğu

İSKENDER MUZ

DETAY

Işığın Gizemli Yolculuğu

Beyaz ışık ve lazer ışığının kırılmaları gözlemlemek, ana ve ara renklerin meydana gelişini anlamak, mercekler (ince kenarlı ve kalın kenarlı) ve odak noktasının görüntü oluşumundaki önemini anlamak.

resim yok

Işık Yolu

ŞEKİP ESAT HAYBER

DETAY

Işık Yolu

Gündelik hayatımızın tam da orta noktasında olan, fiber optik kabloda veri iletiminin görselleştirilmiş bir halini katılımcılara sunmak. Uzun metrajlı kablolarda da aynı deneyi yapıp ışık hızının ne denli yüksek olduğunu anlatmaya çalışmaktır.

resim yok

Artırılmış Gerçeklik Uygulaması ile Kelime Öğrenimi

CEYDA ZERENAY

DETAY

Artırılmış Gerçeklik Uygulaması ile Kelime Öğrenimi

Etkinlik ile katılımcıların kelime dağarcığını geliştirme, dinleme ve konuşma becerilerinin aktif hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

resim yok

Kaybolan Sihirli Mürekkep

NURİYE TUNA SUBAŞI

DETAY

Kaybolan Sihirli Mürekkep

Günlük hayattan verilen örneklerle asit ve baz kavramı ve reaksiyonları hakkında bilgi vermektir.

resim yok

Kendi Doğal Sabunumu Yapıyorum

ÖZLEM GÜNDOĞDU

DETAY

Kendi Doğal Sabunumu Yapıyorum

Sabunun temizleme işlevinin kimyasal bir mekanizma ile gerçekleştiğini kavramak.

resim yok

Kendi Ürünümü Tasarlıyorum

BARIŞ ÖZTÜRK

DETAY

Kendi Ürünümü Tasarlıyorum

Ulaşılabilir malzemelerden hayatımızı kolaylaştırabilecek ürünler tasarlamayı amaçladığımız bu etkinlikte çeşitli düzeydeki topluluklara bu farkındalığı oluşturmak.

resim yok

Kendimi Tanıtıyorum

HAYRİYE TORUNOĞLU

DETAY

Kendimi Tanıtıyorum

ngilizce zaman kalıplarını kullanarak, ilgili olduğu alanlarda sözel ve yazılı cümleler üretme. Kendini ifade edebilme.

resim yok

Kolay İngilizce Öğreniyorum

ÖZLEM AKIN

DETAY

Kolay İngilizce Öğreniyorum

Çalışmamızın amacı yabancı dil öğretiminde alternatif bir etkinlik geliştirerek dil öğrenimini hem daha pratik kılmak hem de daha eğlenceli hale getirmektir. Öğrenciler evlerinde hazırlayacakları yiyeceklerin içeriklerini ve yapılışını İngilizce yazacaklar. Etkinliğe katılımın tek şartı İngilizce konuşmaktır. Konuklar isteklerini İngilizce konuşarak iletmek zorunda olacaklar. Öğrenciler gelen misafirlere yapacakları yiyeceklerin içeriklerini İngilizce olarak anlatmaya çalışacaklardır.

resim yok

Otur İzle Atölyesi

MAHMUT ATALAY

DETAY

Otur İzle Atölyesi

İnsanlık tarihi boyunca harita ve konum bilgisi hep önemli bilgi olmuştur. İlk çağlarda insanlar av hayvanları için bulunduğu yerleri semboller çizmiş belirlemeye çalışmış, şimdiki dönemde ise vazgeçilmez hale gelen konum bilgisini elde etmemizin aslında pratik ve kolay olduğunu öğretmek amaçlanmaktadır. İnsanların merak ettikleri ve zaman zaman açık alanda yalnız bıraktıkları insan veya eşyalarının konum takibini kolaylıkla yapabileceklerini göstermek amaçlanmaktadır.

resim yok

Potansiyelimi Geliştirmek İçin Zeka Oyunları

EYÜP BEKTAŞ

DETAY

Potansiyelimi Geliştirmek İçin Zeka Oyunları

Teknolojinin son derece hızlı ilerlediği yaşamın hemen her alanında hakim olduğu günümüzde bireylerin kendi potansiyellerini göstermek, aklın sınırlarını genişletmek ve karşılaştığı problemlere özgün çözüm yolları bulmak, bu çözüm yollarını farklılaştırmanın bir ihtiyaç olduğunu kavrama.

resim yok

Psikolojik Dayanıklılık Atölyesi

GÜL GÜVELİ

DETAY

Psikolojik Dayanıklılık Atölyesi

1-Katılımcıların birbirlerini tanımalarını sağlamak. 2-Zorlu yaşam olaylarıyla baş etme yöntemlerini öğretmek. Hayattaki olumsuz olayların kişilere etkisini fark ettirmek ve kendilerine destek olacak kişi ya da kurumlar hakkında bilgi vermek.

resim yok

Renklerin Dansı

SERTAN AYTAÇ

DETAY

Renklerin Dansı

Temizlik maddelerinin temizleme işlemini nasıl gerçekleştirdiklerini anlatmak.

resim yok

Robot Bilimi Atölyesi

SERKAN KESER

DETAY

Robot Bilimi Atölyesi

Günümüzde oldukça gelişen robotik sistemlerin çalışmasını robot kolu üzerinden anlatmak.

resim yok

Robotla Kodlama Öğreniyorum

YASİN TURSUN

DETAY

Robotla Kodlama Öğreniyorum

Son zamanlarda önemi giderek artan kodlama eğitimi daha eğlenceli hale getirme ve bunun için robotik çalışmaların kullanılarak çocukların dikkatini çekerek kolay ve eğlenceli öğrenme ortamı oluşturmak.

resim yok

Sanatsal Fosil Atölyesi

GÜLSEREN GÖK ATA

DETAY

Sanatsal Fosil Atölyesi

Yıllar içerisinde meydana gelmiş bilimsel oluşumların günümüz modern sanat kavramlarından ilham alınarak ve sanatsal yöntemler kullanarak sanat eserlerine dönüştürmek ve bu eserleri görsel olarak sunup, sanat ve bilimin ortak bir alanda buluşmasına katkı sağlamaktır.

resim yok

Sıvı Azot Gösterileri

KADİR AKAN

DETAY

Sıvı Azot Gösterileri

Sıvı azotu tanıtmak ve sıvı azotla gösteriler yapmak, farkındalık oluşturmak.

resim yok

Sihir Değil Bilim: Renklerin Dönüşümü

ÖZLEM GÜNDOĞDU

DETAY

Sihir Değil Bilim: Renklerin Dönüşümü

Çocukların veya öğrencilerin fen bilimlerine ve kimyaya olan ilgisini arttırarak merak uyandırma, soru sormalarına zemin hazırlamak.

resim yok

Sütte Ne Var?

FÜSUN COŞKUN

DETAY

Sütte Ne Var?

Sütün besin değeri, bileşenleri, insan beslenmedeki önemini vurgulamak, üç farklı türe ait sütte mevcut olan ve sütün kalitesi ile birlikte hayvan meme sağlığı hakkında da fikir sahibi olmamızı sağlayan somatik hücrelerin görülerek kavranmasını sağlamak, konu hakkında bilimsel bilgi ile ilgi uyandırmak amaçlanmıştır.

resim yok

Tatlı Tanışma

CEYDA ZERENAY

DETAY

Tatlı Tanışma

İngilizce renkler ve cümle yapılarını kullanarak öğrencilerin birbirleri hakkında bilgi edinmeleri, basit konuşmak kalıplarını eğlenceli bir şekilde günlük hayatta kullanmaları.

resim yok

Uzaydaki Gözümüz

MEHMET GÜRHAN LADİKLİ

DETAY

Uzaydaki Gözümüz

Öğrencilerimizin gök bilim alanında farkındalıklarını artırmak, güneş ve gece gözlemleri ile gökyüzünü ve gök cisimlerini tanımalarını sağlamayı amaçlamaktayız.

resim yok

Vurdu Gol Oldu!

RIDVAN ERGİN

DETAY

Vurdu Gol Oldu!

Futbol branşında rakiplerin birbirlerini yenebilmeleri topun file ile buluşturulması (gol) sonucuna bağlıdır. Bunun için doğru bir teknik ile kuvvetlice topa vurmanın yanında top kaleye isabet ettirilmelidir. Kalecinin topu kurtarmasını engellemek için topun uzak kenara/kenarlara gönderilmesi gerekmektedir. Bundan dolayı topa vuruş kuvveti kadar isabetlilik ve isabet noktasının kaleci için ulaşılmaz olmasını sağlamak açısından şut isabetliliği çalışması yapılması düşünülmektedir.

resim yok

Yürüyen Renkler

SERTAN AYTAÇ

DETAY

Yürüyen Renkler

İnce tabaka kromotografisi yardımıyla görünen renklerin kaç bileşenden oluştuğunu göstermektir.

resim yok

Zeka Küpü

HANDAN KÖSE

DETAY

Zeka Küpü

Matematikte cebirsel yapılardan biri olan ?işlem nedir? İşlemin özellikleri (birleşme, birim eleman, ters eleman özellikleri), grup nedir?, simetrik grup nedir?? gibi kavramları Rubik küpü üzerinde uygulamalı göstererek anlatmayı amaçlamaktayız. Etkinliğimiz cebirsel yapıların geometrideki uygulamaları yardımıyla, öğrencilere gösterilebilir modeller ile matematikteki mantığın işleyişini kavramaya olanak sağlayacaktır.

Etkinlik Programı

Etkinlikler ülke genelindeki pandemi koşulları nedeniyle 30 Eylül, 1-2 Ekim 2021 tarihleri arasında 3 gün boyunca yapılacaktır.

Bilim Şenliği Etkinlik Programı'nın yer aldığı broşür için TIKLAYINIZ

 

Açıklama

Bilgi birikiminin bilime, biliminde hızla teknolojiye dönüştüğü günümüzde, bilim kültürünün ve iletişiminin toplumda yaygınlaştırılması amacıyla, katılımcıların bilimsel bilgiye ve bilim insanına yönelik bakış açılarının olumlu yönde gelişmesini sağlamak ve katılımcılara bilimsel düşünme becerilerini kazandırmak büyük önem arz etmektedir.

Bu bağlamda, “Ahiler Diyarı Bilimle Şenleniyor” sloganı ile, Kırşehir ilinde Bilim, Teknoloji, Spor ve Sanat etkinlikleriyle, ilk defa kapsamlı olarak Bilim Şenliği yapılması planlanmaktadır. Başta üniversitemiz bünyesindeki ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler olmak üzere, farklı yaş ve eğitim düzeyinde ki anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine, öğretmenlere ve aynı zamanda toplumun farklı kesimlerine bilim ve teknoloji arasındaki etkileşimin, etkinlikler ve atölyeler yoluyla eğlenceli şekilde aktarılması, toplumun her kesiminde bilim kültürünün yaygınlaştırılması ve sevdirilmesi, katılımcılarda bilim ve teknoloji farkındalığı oluşturulması hedeflenmektedir. Planlanan bilim şenliğinde alanında uzman akademisyenlerimiz atölye lideri ve eğitmen olarak yer alarak, bilimsel bilgi etkin bir şekilde uygulamalı olarak aktarılacaktır.


 

TUBİTAK 4007 Proje Yürütücüsü
Doç. Dr. Mustafa KURBAN   
Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü

Basında Biz

  

 

      

İletişim Bilgileri

Adres:

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bağbaşı Yerleşkesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Bağbaşı Mah. Sahir Kurutluoğlu Cad. No: 100 Merkez/ KIRŞEHİR

Telefon:

0 (386) 280 52 81